Saturday, January 15, 2011

Tingkatan 3: al-Qawa'id an-Nahwiyah : Bahagian a'-Khabar

القواعد النحوية (Ting 3)
أنواع الخبرالخَبَرُ : مايكمل معنى المبتدأ
'al-khabar' @ (pradikat) adalah berperanan menyempurnakan maksud 'al-mubtada' @ (subjek) atau menyempurnakan ayatالخبر ثلاثة أنواع
Terdapat tiga jenis 'al-khabar'


خبر مفرد
الأمثلة :
هذه رسالة
         الرجل قوي
        البنتان جميلتان
        المسلمون ناجحون
Dimaksudkan dengan 'khabar mufrad' ialah apabila bilangan perkataan yang membentuk 'khabar' itu adalah tunggal, sekalipun ianya diungkapkan 'musana' atau 'jamak'
خبر جملة
خبر جملة : ينقسم الخبر الجملة إلى قسمين
'Kahabar Jumlah' terbahagi kepada dua bahagian:

الخبر جملة اسمية
نحو:
السيارة لونـها جميلة
الأمانة أساسها عبادة الله
'al-khabar jumlah ismiyah' bermaksud apabila 'khabar' itu dibina dengan ayat 'jumlah ismiayah'
الخبر جملة اسمية
نحو:
الأولاد يلعبون الكرة
التلميذ يطالع الدرس
'al-khabar jumlah fi'liyah' bermaksud apabila 'khabar itu dibina dengan ayat 'jumlah fi'liyah'

خبر شبه جملة
الأمثلة:
الطلاب في القاعة
المدرسة أمام المسجد
العصفور فوق الشجرة
Dimaksudkan dengan 'khabar syibhi jumlah' ialah apabila 'khabar' itu dibina menggunakan 'hrf al-jar' atau atau 'zoraf'


  • Ketiga-tiga jenis 'khabar' di dalam contoh ayat ditandakan dengan warna merah. Sementara kalimah sebelumnya adalah 'al-mubtada' @ subjek.
  • ملحوظة : الخبر يطابق المبتدأ
Perhatian: Setiap 'khabar'  hendaklah selaras dengan 'al-mubtada' dari segi: jenis (apabila al-mubtada' 'muzakkar' maka khabar' juga hendaklah 'muzkkar' dan apabila 'al-mubtada' mu'annas' maka khabr juga hendaklah 'mu'annas') dan dari segi bilangan: (mufrad = mufrad, musanna = musanna dan jamak = jamak)


الإعراب
الرجلُ قويٌ
Lelaki itu sungguh kuat

الرجل : المبتدأ مرفوع بالضمة
قوي : خبر مفرد مرفوع بالضمة
الأولادُ يلعبون الكرةَ
Budak-budak sedang bermain bola

الأولاد : المبتدأ مرفوع بالضمة
يلعبون : الفعل المضارع
الكرة : مفعول به منصوب بالفتحة
يلعبون الكرة : خبر جملة فعلية
الطلابُ في القاعةِ
Para pelajar di dalam dewan

الطلاب : المبتدأ مرفوع بالضمة
في : حرف الجر
القاعة : مجرور بالكسرة
في القاعة : خبر شبه جملة

No comments:

Post a Comment